ianuarie 24

Op. 3.1.1 “Sprijinirea accesului la Internet si la serviciile conexe”

POSCCE: Axa III “Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele privat si public”, DMI 3.1 “Sustinerea utilizarii tehnologiei informatiei si comunicatiilor”

Solicitanti eligibili

Beneficiarii eligibili pentru aceasta operatiune sunt:

1. IMM-uri definite conform Legii nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv microintreprinderi (infiintate in temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare sau al Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, cu modificarile si completarile ulterioare).

2. Organizatii Non-Guvernamentale (ONG), constituite conform legislatiei nationale in vigoare referitoare la asociatii si fundatii.

Activitati eligibile:

a) Conectarea la Internet prin conexiuni broadband sau upgradarea celor existente (de la furnizori de internet autorizati de catre ANCOM) – activitate obligatorie;

b) Achizitionarea de echipamente TIC si periferice (server, calculatoare personale tip desktop/portabile, monitoare, echipamente de retea, echipamente periferice, etc.);

c) Construirea retelei LAN necesara pentru implementarea proiectului (in interiorul cladirii unde se implementeaza proiectul si intre corpuri de cladire – daca apartin aceluiasi solicitant si sunt la aceeasi adresa postala);

d) Achizitionarea licentelor software pentru server, licentelor necesare operarii calculatoarelor personale tip desktop/portabile, licentelor software antivirus precum si pachetelor software tip office;

e) Achizitionarea unui website de prezentare a companiei/ONG-ului – in cazul in care beneficiarul nu are propriul website la data depunerii cererii de finantare electronica – activitate obligatorie;

f) Achizitionarea unui nume de domeniu nou “.ro” – in cazul in care beneficiarul nu are un domeniu la data depunerii cererii de finantare;

g) Achizitionarea si implementarea solutiei de semnatura electronica (de la furnizori autorizati http://www.mcsi.ro/Minister/Domenii-de-activitate-ale-MCSI/Tehnologia-Informatiei/Servicii-electronice/Semnatura-electronica/Registrul-furnizorilo-de-servicii-de-certificare-P) – activitate obligatorie;

h) Achizitionarea de aplicatii informatice specifice pentru persoanele cu dizabilitati;

i) Informarea si publicitatea pentru proiect – activitate obligatorie.

Conditii de finantare

Bugetul total alocat acestui apel de proiecte este de 63.750.000 lei.

Valoarea maxima a finantarii nerambursabile acordate este de 100.000 lei, iar cea minima de 10.000 lei.

Rata de cofinantare este de 90% pentru IMM-uri si microintreprinderi si 95% pentru ONG-uri.

Termene limita

Inregistrarea propunerii de proiect se va realiza on-line, in mod continuu, incepand cu 20 decembrie 2010 ora 9,00 si se va incheia in 29 iulie 2011 ora 14,30.

Sursa: http://fonduri.mcsi.ro