Browsing all posts in: Stiri de interes

(UPDATE) Noua directiva privind platile contractuale: facturile trebuie achitate in mai putin de 60 de zile.

ianuarie 27

Ce va spuneam in articolul precedent.

“In cazul în care scadenţa sau termenul de plată nu sunt stabilite în contract, creditorul este îndreptăţit să perceapă dobândă pentru plăţile întârziate după 30 de zile calendaristice de la data primirii facturii sau a unei cereri echivalente de plată. Ca o regulă generală, în cazul întreprinderilor, termenul de plată stabilit în contract nu ar trebui să depăşească 60 de zile calendaristice”, se arata in forma revizuită a Directivei privind combaterea întârzierii efectuării plăţilor în cazul tranzacţiilor comerciale, remisa HotNews prin intermediul Departamentului pentru Afaceri Europene din cadrul Guvernului.

Articolul complet aici

 

Exista si unele portite de scapare

Tehnica IT pentru pentru IMM-URI si ONG-URI

ianuarie 24

Op. 3.1.1 “Sprijinirea accesului la Internet si la serviciile conexe”

POSCCE: Axa III “Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele privat si public”, DMI 3.1 “Sustinerea utilizarii tehnologiei informatiei si comunicatiilor”

Solicitanti eligibili

Beneficiarii eligibili pentru aceasta operatiune sunt:

1. IMM-uri definite conform Legii nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv microintreprinderi (infiintate in temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare sau al Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, cu modificarile si completarile ulterioare).

2. Organizatii Non-Guvernamentale (ONG), constituite conform legislatiei nationale in vigoare referitoare la asociatii si fundatii.

Activitati eligibile:

a) Conectarea la Internet prin conexiuni broadband sau upgradarea celor existente (de la furnizori de internet autorizati de catre ANCOM) – activitate obligatorie;

b) Achizitionarea de echipamente TIC si periferice (server, calculatoare personale tip desktop/portabile, monitoare, echipamente de retea, echipamente periferice, etc.);

c) Construirea retelei LAN necesara pentru implementarea proiectului (in interiorul cladirii unde se implementeaza proiectul si intre corpuri de cladire – daca apartin aceluiasi solicitant si sunt la aceeasi adresa postala);

d) Achizitionarea licentelor software pentru server, licentelor necesare operarii calculatoarelor personale tip desktop/portabile, licentelor software antivirus precum si pachetelor software tip office;

e) Achizitionarea unui website de prezentare a companiei/ONG-ului – in cazul in care beneficiarul nu are propriul website la data depunerii cererii de finantare electronica – activitate obligatorie;

f) Achizitionarea unui nume de domeniu nou “.ro” – in cazul in care beneficiarul nu are un domeniu la data depunerii cererii de finantare;

g) Achizitionarea si implementarea solutiei de semnatura electronica (de la furnizori autorizati http://www.mcsi.ro/Minister/Domenii-de-activitate-ale-MCSI/Tehnologia-Informatiei/Servicii-electronice/Semnatura-electronica/Registrul-furnizorilo-de-servicii-de-certificare-P) – activitate obligatorie;

h) Achizitionarea de aplicatii informatice specifice pentru persoanele cu dizabilitati;

i) Informarea si publicitatea pentru proiect – activitate obligatorie.

Conditii de finantare

Bugetul total alocat acestui apel de proiecte este de 63.750.000 lei.

Valoarea maxima a finantarii nerambursabile acordate este de 100.000 lei, iar cea minima de 10.000 lei.

Rata de cofinantare este de 90% pentru IMM-uri si microintreprinderi si 95% pentru ONG-uri.

Termene limita

Inregistrarea propunerii de proiect se va realiza on-line, in mod continuu, incepand cu 20 decembrie 2010 ora 9,00 si se va incheia in 29 iulie 2011 ora 14,30.

Sursa: http://fonduri.mcsi.ro

 

Guvernul impune angajatorilor să înregistreze mai repede contractele de muncă

ianuarie 18

Guvernul a decis, la solicitarea Comisiei Europene, să modifice legislaţia muncii, pentru combaterea evaziunii, prin introducerea unor reguli care să impună firmelor să înregistreze contractele de muncă mai rapid, cu o zi înainte de începerea activităţii, nu în 20 zile de la angajare, aşa cum este în prezent.

Legislaţia în vigoare obligă angajatorii să înregistreze contractele de muncă la inspectoratele teritoriale în termen de 20 de zile de la încheierea acestora şi să transmită registrul în formă electronică la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi au sediul sau domiciliul în termen de 20 de zile de la data angajării primului salariat.

Guvernul a decis însă, prin hotărâre, ca firmele să fie obligate să includă în registrul general de evidenţă a salariaţilor elementele de identificare a salariatului cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii acestuia, să anunţe încetarea contractului individual de muncă chiar la data încetării relaţiilor de serviciu şi să transmită registrul în format electronic la inspectoratul teritorial de muncă cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii de către primul salariat şi, ulterior, de către fiecare nou salariat, au declarat, vineri, surse oficiale.

Amenzi de 1.500 de lei pentru fiecare contract neînregistrat

Angajatorii care nu respectă termenul de înregistrare a contractului de muncă vor fi amendaţi cu 1.500 lei pentru fiecare contract individual neînregistrat, fără ca valoarea cumulată a amenzii, determinată de numărul efectiv de astfel de contracte, să depăşească cuantumul de 20.000 lei.

Pentru completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor cu date eronate va fi aplicată o amendă cuprinsă între 3.500 lei şi 5.000 lei.

Prevederea care permite în prezent angajatorului să achite pe loc sau în termen de cel mult 48 ore de la data încheierii procesului-verbal jumătate din minimul amenzii va fi abrogată.

Nu au obligaţia de a înfiinţa un registru misiunile diplomatice din România, respectiv ambasadele, reprezentanţele, consulatele generale şi consulatele oficiale.

“Capacitatea inspectorilor de muncă de a depista munca nedeclarată, în raport cu aceste reglementări, este diminuată de practica recentă a angajatorilor, extrem de frecventă în ultima perioadă, de a încheia contracte scrise cu lucrătorii, dar de a nu le înregistra la inspectoratele teritoriale de muncă decât dacă fac obiectul unui control. Această practică este înlesnită şi de complicitatea lucrătorilor, care consimt să nu le fie înregistrate contractele, iar în caz de control declară, sub semnătură, că lucrează pentru angajatorul respectiv doar de câteva zile, număr întotdeauna mai mic de 20 zile. Intensitatea controalelor nu mai poate creşte semnificativ doar pe seama creşterii numărului de controale efectuate de Inspecţia Muncii, întrucât creşterea suplimentară a numărului de controale pentru depistarea muncii nedeclarate ar afecta celelalte obligaţii legale de control stabilite în sarcina instituţiei prin Codul muncii. În urma analizei efectuate, a rezultat că, pentru a putea creşte numărul de controale şi eficienţa acestora, este necesară modificarea cadrului legislativ existent”, se arată în documentul guvernamental.

Modificarea sprijină combaterea evaziunii

Surse oficiale participante la discuţiile de la sfârşitul anului trecut dintre reprezentanţii Comisiei Europene şi ai Băncii Mondiale cu cei ai Guvernului, la care oficialii Fondului Monetar Internaţional nu au participat, au declarat atunci că cele două instituţii au cerut Guvernului să modifice legislaţia muncii, pentru combaterea evaziunii. Una dintre solicitări era înregistrarea mai rapidă a contractelor de muncă, respectiv cu o zi înainte de începerea activităţii, şi nu în 20 zile de la angajare, ca în prezent.

Sursele citate au arătat atunci că delegaţia CE şi BM a solicitat modificarea legislaţiei în scopul reducerii muncii la negru, dar şi intensificarea acţiunilor de control efectuate de autorităţi pentru depistarea unor astfel de cazuri.

“În prezent, angajatorii descoperiţi că au angajaţi fără forme legale dispun, conform legii, de 20 zile pentru a încheia contractul de muncă şi atunci toţi aceşti angajatori spun inspectorilor că au încheiat contracte, dar că actele li se vor elibera ulterior, în aceste 20 zile. Pentru a elimina astfel de cazuri, Comisia Europeană şi Banca Mondială au solicitat ca toate contractele de muncă, fie că este vorba de angajare de probă sau prin convenţie civilă, să fie declarate la Inspecţia Muncii cu o zi înainte ca angajatul să înceapă lucrul”, au arătat sursele citate.

Potrivit acestora, modificarea legislaţiei urma să fie discutată în prealabil cu sindicatele şi patronatele.